chłopiec w kałuży

Opis najczęstszych przyczyn zaburzenia słuchu u dzieci, symptomy ewentualnych wad słuchu, które mogą zauważyć rodzice i nauczyciele oraz wskazówki do rehabilitacji.

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma wady słuchu. W jednej z ostatnich wypowiedzi profesora Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie pojawia się informacja na temat badań jakie są przeprowadzane na Podkarpaciu.

Przebadanych ma być 19 tysięcy dzieci, ale już teraz wiadomo, że na 2 tysiące przebadanych, 21% wykazuje różnego rodzaju wady słuchu.

Wśród przyczyn nabytego ubytku słuchu podaje się między innymi: nieleczone infekcje ucha środkowego, nadmierny hałas, przerost migdałka gardłowego, alergie, stany zapalne nosa i zatok oraz wszelkiego rodzaju choroby, takie jak: świnka czy zapalenie opon mózgowych. Profesor Henryk Skarżyński zaznacza, że wszelkie następstwa infekcji górnych dróg oddechowych i zmiany, które powstają w uchu środkowym po przebytych przeziębieniach to także najczęstsze przyczyny wad słuchu.

Ważne jest obserwowanie dziecka, jego funkcjonowanie w grupie i jego reakcje mogą być dla nas istotne. Mniejsze niedosłuchy bardzo często powodują, że dziecko jest rozkojarzone, ma problemy z koncentracją, a jego mowa jest niewyraźna, w przypadku gdy dziecko jest na etapie rozwoju mowy, obserwuje się opóźniony rozwój mowy. Należy pamiętać, że uczymy się mówić słuchając otoczenia i naśladując je, dlatego jeśli mamy doczynienia z ograniczonym dopływem informacji, rozwój mowy może w ogóle się nie rozpocząć.

Samo wykrycie wady słuchu i zaaparatowanie dziecka, jeśli jest taka potrzeba, nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu. W takich sytuacjach należy podjąć działania rewalidacyjne, zwane również wychowaniem słuchowo-werbalnym, które powinno być prowadzone przez logopedę, a najlepiej surdologopedę oraz samych rodziców, korzystających ze wskazówek specjalisty. Współpraca z logopedą pozwala rozwijać sprawności językowe dzieci oraz korygować dźwięki, które są zniekształcane. W sytuacjach gdy mamy dziecko z głęboką wadą słuchu, musimy uczyć dziecko słyszenia i rozumienia mowy oraz musimy zachęcać do komunikowania się dziecka ze środowiskiem.

Prawidłowa postawa rodziców do chorego dziecka, współpraca ze specjalistami nadal nie są wystarczającymi czynnikami, aby dziecko w pełni mogło zintegrować się z otoczeniem.

Rodzice powinni informować nauczycieli w szkole czy w przedszkolu, aby i Ci pomagali uczniowi z wadą słuchu. Nauczyciel powinien darzyć dziecko pełną akceptacją, w trakcie podawania poleceń powinien być zwrócony do ucznia twarzą, powinien pracować z uczniem indywidualnie jeśli zachodzi taka potrzeba. Dobrze by było gdyby nauczyciel zwracał uwagę na stosunek innych dzieci to ucznia z wadą słuchu i oceniał czy są one poprawne. Dziecko powinno czuć się w pełni akceptowane przez rodzinę oraz kolegów i koleżanki z przedszkola czy szkoły powinno również akceptować siebie i swoją chorobę.

Dla tych z Państwa, których dzieci zostały wyposażone w aparat lub jeśli wkrótce to nastąpi polecam serdecznie książki: „Oliver dostaje aparaty słuchowe” oraz „Oliver dostaje system FM” grupy Phonak z Warszawy.

Autor : Marta Baj

www.logop-logopedia.prv.pl

Publikujemy wartościowe i bezpłatne artykuły i porady dla rodziców oraz ćwiczenia i materiały dla dzieci które można wykorzystać do do niwelowania wad wymowy i ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Wierzymy że w ten sposób przyczynimy się do rozwoju Waszych dzieci.

Skorzystaj z możliwości efektywnej reklamy w naszych serwisach :
- Telegraf.com.pl  Serwis Przedsiębiorczych
- Fidel.pl  Darmowe Ogłoszenia

Możliwość  taniego podróżowania po świecie zapewnia grupa  Loty Za Małe Kwoty